Privacy

 
 

 

 

 

уединение


Член 1. Данни за фирмата

„Prodimed Benelux“ BV със седалище на адрес Dragonder 14, 5554 GM VALKENSWAARD (Нидерландия).

Член 2. Лични данни

„Prodimed Benelux“ BV обработва Вашите лични данни, защото използвате нашите услуги и/или защото сте ни предоставили тези данни. По-долу ще намерите списък на личните данни, които обработваме::

• Собствено и фамилно име;
• Пол;
• Адрес;
•Телефонен номер;
• Електронна поща.

Член 3. Цели на обработването/ правно основание

Посочените по-горе лични данни се обработват за следните цели:
• Обработка и доставяне на поръчки;
• Изпращане на информационен бюлетин;
• Изпълнение на договор за покупка.

„Prodimed Benelux“ BV обработва единствено личните данни, необходими за изпълнението на договорите за покупка.

AЧлен 4. Срок на съхранение

„Prodimed Benelux“ BV съхранява събраните лични данни за срок, който е не по-дълъг от строго необходимия или от законоустановения, с цел осъществяване на целите, за които са събрани тези данни. С оглед на това прилагаме следните срокове на съхранение в зависимост от целта:
• правно основание: две години;
• изпращане на информационен бюлетин и/или оферти: две години;
• контакт по телефона: две години;
• предоставяне на информация относно промяна на услуги: две години.
По отношение на личните данни, за които е в сила законоустановен срок на съхранение, „Prodimed Benelux“ BV прилага този законоустановен срок.

Член 5. Споделяне с трети страни

„Prodimed Benelux“ BV предоставя и ще предоставя Вашите данни на трети страни единствено в случай че това е необходимо за изпълнението на нашия договор или за да спази определено правно задължение. При положение че по някакви други причини предоставим Вашите данни на трети страни, тогава сме задължени първо да поискаме разрешение от Вас. С организациите, които обработват Вашите данни, сключваме договор за обработване на лични данни с цел осигуряване на еднакво ниво на сигурност и поверителност на Вашите данни. „Prodimed Benelux“ BV носи крайната отговорност за операцията(ите) по обработване.
Лични данни, които във всеки случай се предоставят на трети страни: Имена, адрес, населено място, електронна поща се предоставят на куриерски служби като „DPD“ и/или „POST-NL“, тъй като са необходими при доставка на поръчката.

Член 6. Сигурност

„Prodimed Benelux“ BV предприема необходимите мерки, за да предотврати злоупотреби, загуба, неразрешен достъп, както и други нежелани действия с личните данни. Тези мерки отговарят на действащите стандарти за сигурност.

Член 7. Права на субектите на данни

Имате право на достъп до Вашите лични данни, както и право да ги коригирате, допълвате, изтривате и/или да отправяте възражения. За целта можете да се свържете с „Prodimed Benelux“ BV. Жалби могат да се подават до националния надзорен орган на Нидерландия [Autoriteit Persoonsgegevens]. Също така винаги можете да отмените предоставеното от Вас разрешение за обработване на лични данни. За тази цел също трябва да се свържете с „Prodimed Benelux“ BV. Важно е да можете да се легитимирате и да докажете, че данните, до които желаете достъп или искате да коригирате или изтриете, са действително Ваши. Не е разрешен достъп до данни на други лица.

Член 8. Бисквитки

„Prodimed Benelux“ BV използва функционални И/ИЛИ технически бисквитки. Бисквитките представляват малки текстови файлове, които при първото посещение на този уебсайт се записват на Вашия компютър, таблет или смартфон. Бисквитките, които използваме, са необходими за подобряването на уебсайта.
Предлаганите от нас бисквитки позволяват разпознаването Ви при следващо посещение на нашия уебсайт. Можете да откажете бисквитките, като настроите Вашия интернет браузър така, че да не записва бисквитки. Освен това чрез настройките на браузъра можете да изтриете цялата информация, която е била записана при предишно Ваше посещение.

Член 9. Информационен бюлетин и оферти

Вие имате възможност да се регистрирате за различните информационни бюлетини, предлагани от нас. Така ще сте винаги информирани за нашите оферти, промоции и за новините около нас. Предлагаме общи и индивидуални бюлетини. Индивидуалните бюлетини се изготвят въз основа на Вашите данни като напр. предишни поръчки. По този начин бюлетинът става по-интересен за Вас. В случай че не желаете повече да получавате информационни бюлетини от нас, можете да се отпишете в самия бюлетин или като изпратите имейл на info@prodimed.eu.

Член 10. Изменения

Възможно е „Prodimed Benelux“ BV понякога да променя тази декларация за поверителност. Измененията ще бъдат публикувани на нашия уебсайт. Затова Ви препоръчваме да следите редовно тази декларация за поверителност, за да сте информирани относно измененията.

Scroll To Top